ประมวลแนวคิด เรื่องวัฒนธรรมบริโภคในมิติเพศวิถี

นักวิจัย : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ปี : 2557

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

รายงานวิจัย เรื่อง ประมวลแนวคิดวัฒนธรรมบริโภคในมิติเพศวิถี มีเนื้อหาสาระการวิจัยแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ เริ่มจากการศึกษาวัฒนธรรมทางเพศที่ปรากฎอยู่ในอดีตของสังคมไทยก่อนที่จะมีกระบวนการทำให้เป็นสมัยใหม่ หรือก่อนที่จะมีทฤษฎีตะวันตกเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่วนที่สอง เป็นการตรวจสอบทฤษฎีบริโภคนิยม ได้แก่ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีเฟมินิสต์และทฤษฎีชีววิทยา ส่วนที่สาม การตรวจสอบการศึกษาเรื่องเซ็กและกามารมณ์ในวัฒนธรรมบริโภคแบบไทย ในส่วนท้าย ผู้วิจัยพยายามชี้ให้เห็นว่า นักวิชาการทั้งไทยและต่างชาติที่ศึกษาเซ็กและกามารมณ์นำทฤษฎีตะวันตกมาเป็นแนวทางในการศึกษาได้อย่างไร  รวมทั้งในส่วนของผู้วิจัยเองก็ได้นำวิธีศึกษาแบบวงศาวิทยาของมิเชล ฟูโกต์ มาเป็นแนวทางการศึกษา โดยชี้ให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายถ่ายเทอำนาจและความรู้ที่ซ่อนอยู่ในแนวคิดทฤษฎีนั้น 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC HQ18.ท9น43 2557
 • ปีที่พิมพ์ 2557
 • จำนวนหน้า 170
 • สารบัญ

  บทนำ  น.1

  ปฐมบท ก่อนบริโภคนิยม เซ็กและกามารมณ์ในประวัติศาสตร์ไทย  น.10

  ปัญหาของการเรียนประวัติศาสตร์ของเซ็กและกามารมณ์  น.10

  การหลงทางของการศึกษา "อคติ" ต่อเซ็กและกามารมณ์  น.14

  ฟูโกต์ ประวัติศาสตร์วิพากษ์ของเซ็กและกามารมณ์  น.18

  ผู้ดี กับการเสพกามและความกำหนัด  น.22

  ครัวเรือน การแต่งงาน และการจดทะเบียน  น.29

  การสรภาพความปรารถนา  น.35

  กฎศีลธรรมทางเพศ กับการเป็น "คนดี"  น.40

  บทที่ 2 เดินเข้าสู่เขาวงกต ทฤษฎีบริโภคนิยมของเซ็กและกามารมณ์  น.47

  ความหมายของทุนนิยมกับบริโภคนิยม  น.47

  ทฤษฏีจิตวิเคราะห์กับระบบทุนนิยม/บริโภคนิยม  น.52

  ความเกี่ยวโยงระหว่างทุนนิยม บริโภคนิยม กับเพศวิถี  น.56

  ทฤษฎีสัญชาตญาณกับการบริโภค  น.61

  ทฤษฎีเฟมินิสต์กับระบบทุนนิยม  น.63

  ระบบทุนนิยมกับการกดขี่ผู้หญิง  น.66

  มายาคติความเป็นหญิงในวัฒนธรรมบริโภค  น.69

  บริโภคนิยมกับการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ  น.72

  เซ็กและกามารมณ์ในวัฒนธรรมบริโภค  น.77

  ศีลธรรม กามารมณ์ และทุนนิยม  น.81

  เซ็กในระบบทุนนิยม/บริโภคนิยมในฐานะอำนาจและความรู้  น.86

  เซ็กและกามารมณ์ในฐานะเป็นการเมืองแห่งตัวตนทางเพศ  น.92

  บทที่ 3 เซ็ก/กามารมณ์ในวัฒนธรรมบริโภคแบบไทย  น.95

  ทุนนิยมในสยาม มองจากชีวิตสามัญชน  น.95

  เมืองกรุงเทพ พื้นที่บริโภคเซ็กและกามารมณ์  น.97

  การแสวงหา "ความเหมาะสม" ของเซ็กและกามารมณ์  น.99

  เซ็กในฐานะความสำราญและความตื่นตระหนก  น.101

  ตัวตนและชีวิตทางเพศของคนที่ไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิง  น.130

  บทที่ 4 ปัจฉิมบท วิเคราะห์วงศาวิทยาของแนวคิดทฤษฎี  น.137

  ส่วนที่หนึ่ง ทฤษฎีตะวันตกในการศึกษาเซ็กและกามารมณ์ในวัฒนธรรมบริโภคไทย  น.138

  ส่วนที่สอง วงศาวิทยาของอำนาจ/ความรู้เรื่องเทพศในสังคมไทย  น.145

  บรรณานุกรม  น.152

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2557). ประมวลแนวคิด เรื่องวัฒนธรรมบริโภคในมิติเพศวิถี. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=83

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. ประมวลแนวคิด เรื่องวัฒนธรรมบริโภคในมิติเพศวิถี. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2557. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567  

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2557. ประมวลแนวคิด เรื่องวัฒนธรรมบริโภคในมิติเพศวิถี. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=83 [ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 134.83 KB
บทคัดย่อ, สารบัญ 985.48 KB
บทนำ 3.03 MB
ปฐมบท ก่อนบริโภคนิยม เซ็กและกามารมณ์ในประวัติศาสตร์ไทย 14.99 MB
บทที่ 2 เดินเข้าสู่เขาวงกต ทฤษฎีบริโภคนิยมของเซ็กและกามารมณ์ 19.4 MB
บทที่ 3 เซ็ก/กามารมณ์ในวัฒนธรรมบริโภคแบบไทย 17.03 MB
บทที่ 4 ปัจฉิมบท วิเคราะห์วงศาวิทยาของแนวคิดทฤษฎี 5.78 MB
บรรณานุกรม 3.76 MB
เอกสารฉบับเต็ม 65.09 MB