ติดต่อเรา

Contact us

Address

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Rd, Taling Chan, Bangkok 10170

Support

อีเมล์: database@sac.or.th
โทร: 028809429 ต่อ 3811, 3821

Email: database@sac.or.th
Tel: 028809429 Ext. 3811, 3821

ผู้จัดทำ

สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี นักวิชาการ
email: sittisak.r@sac@sac.or.th

สุธาสินี บุญเกิด ผู้ช่วยนักวิจัย
email: sutasinee.b@sac.or.th

ธนาภา อึ้งธนาภา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
email: tanapha.e@sac.or.th

รัตนาพร เจียงคำ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
email: rattanaporn.c@sac.or.th

วิสูตร สิงห์โส เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
email: wisoot.s@sac.or.th