คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการวิจัยตลาดกับวิถีชีวิต ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 5 เรื่อง ศึกษาในพื้นที่หลากหลาย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลาดสดแบ๊คควา-ฮานอย พื้นที่ศึกษามีทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ราชการ ยกตัวอย่าง การเกิดตลาดในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงความคิดบางอย่างเกี่ยวกับ "พื้นที่สถานที่ราชการ" มาเป็นพื้นที่ตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนทั่วไปสามารถเข้าไปทำกิจกรรมได้ ขณะเดียวกันตลาดนัดในอีกหลาย ๆ ที่มีความสัมพันธ์และสนองตอบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ปิดและห่างไกลจากย่านธุรกิจ อย่างชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก็มีบทบาทหน้าที่ที่แฝงอยู่มากกว่าการเป็นเพียงหนึ่งกลไกในระบบเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าราคาประหยัด หากจะเปรียบเทียบกับตลาดอื่น ๆ ในพื้นที่สาธารณะภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยยะสำคัญ

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC HF5475.ท9ศ73 2548
 • ปีที่พิมพ์ 2546
 • จำนวนหน้า 179
 • สารบัญ

  1.ตลาดนัดมหาวิทยาลัยมหิดล : การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่

  โดย อธิตา สุนทโรทก

  2.ตลาดนัดชั่วคราวและแง่มุมบางประการของสินค้ามือสองในชุมชนมหาวิทยาลัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  โดย ศิรินทร์ ใจเที่ยง

  3.ตลาดวัดวังก์ : ตลาดชายขอบของคนพลัดถิ่น

  4.ตลาดกับวิถีชีวิต : บทสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องตลาดในสังคมไทย

  โดย กิตติพร ใจบุญ

  5.เล่าเรื่องการจับจ่ายในตลาดสดแบ๊คควา-ฮานอย : การค้าขายชีวิตผู้หญิง และสังคมเวียดนามยุค "เศรษฐกิจการตลาด"

  โดย ฆัสรา ขมะวรรณ มุดดาวิจิตร

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

อธิตา สุนทโรทก  และคณะ. (2546). ตลาดกับวิถีชีวิต. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=42

MLA

อธิตา สุนทโรทก  และคณะ. ตลาดกับวิถีชีวิต. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2546. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567  

HARVARD

อธิตา สุนทโรทก  และคณะ, 2546. ตลาดกับวิถีชีวิต. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/research-item-search.php?ob_id=42 [ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 736.12 KB
1.ตลาดนัดมหาวิทยาลัยมหิดล : การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ 13.09 MB
2.ตลาดนัดชั่วคราวและแง่มุมบางประการของสินค้ามือสองในชุมชนมหาวิทยาลัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 15.67 MB
3.ตลาดวัดวังก์ : ตลาดชายขอบของคนพลัดถิ่น 16.25 MB
4.ตลาดกับวิถีชีวิต : บทสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องตลาดในสังคมไทย 12.65 MB
5.เล่าเรื่องการจับจ่ายในตลาดสดแบ๊คควา-ฮานอย : การค้าขายชีวิตผู้หญิง และสังคมเวียดนามยุค "เศรษฐกิจการตลาด" 17.26 MB
เอกสารฉบับเต็ม 75.61 MB