เรื่องเล่า ผัสสะ และความทรงจำของการสูญพันธุ์

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์ | 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นำมาสู่การสูญหายของสายพันธุ์ที่เคยดำรงอยู่ในโลกใบเดียวกันอันเป็นผลมาจากเงื้อมมือของมนุษย์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์. (2567). เรื่องเล่า ผัสสะ และความทรงจำของการสูญพันธุ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=578

MLA

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์. "เรื่องเล่า ผัสสะ และความทรงจำของการสูญพันธุ์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2567, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 <http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=578>

HARVARD

ธนพล เลิศเกียรติดำรงค์, 2567. "เรื่องเล่า ผัสสะ และความทรงจำของการสูญพันธุ์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=578 [ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 156.35 KB