ว่าด้วยหนังสือประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย ฉบับมาตรฐาน

กฤชกร กอกเผือก | 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

อุปกรณ์แห่งการธำรงและป้องกันไว้ซึ่งมายาภาพแห่งประชาชาติที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาอันเป็นลักษณะของประวัติศาสตร์แบบยุคแสงสว่างทางปัญญา ในการสร้างความเป็นรูปธรรมให้แก่ตนเอง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

กฤชกร กอกเผือก. (2567). ว่าด้วยหนังสือประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=577

MLA

กฤชกร กอกเผือก. "ว่าด้วยหนังสือประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย ฉบับมาตรฐาน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2567, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 <http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=577>

HARVARD

กฤชกร กอกเผือก, 2567. "ว่าด้วยหนังสือประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย ฉบับมาตรฐาน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=577 [ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 327.64 KB