ข้อถกเถียงเรื่องโทษประหารชีวิต (Capital Punishment)

ภานรินทร์ แสงศรี น้ำเพชร | 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โลกาภิวัฒน์มีผลต่อรูปแบบการใช้อำนาจและกรรมวิธีในการลงโทษผู้กระทำความผิด นำไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตในหลายประเทศ ในประเทศไทยโทษประหารชีวิต ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ ?”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ภานรินทร์ แสงศรี น้ำเพชร. (2567). ข้อถกเถียงเรื่องโทษประหารชีวิต (Capital Punishment). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=576

MLA

ภานรินทร์ แสงศรี น้ำเพชร. "ข้อถกเถียงเรื่องโทษประหารชีวิต (Capital Punishment)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2567, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 <http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=576>

HARVARD

ภานรินทร์ แสงศรี น้ำเพชร, 2567. "ข้อถกเถียงเรื่องโทษประหารชีวิต (Capital Punishment)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=576 [ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 306.11 KB