สะท้อนย้อนคิด “ความรักโรแมนติก”

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

นักวิชาการคิดว่าความรักโรแมนติกเพิ่งปรากฏในสังคมสมัยใหม่จากกระแสความคิดและการตื่นตัวทางปัญญาแบบ Romanticism ซึ่งส่งต่อความคิดนี้มาถึงปัจจุบัน สิ่งนี้อาจเสมือนขบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่มนุษย์พูดถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2567). สะท้อนย้อนคิด “ความรักโรแมนติก”. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=575

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "สะท้อนย้อนคิด “ความรักโรแมนติก”". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2567, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567 <http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=575>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2567. "สะท้อนย้อนคิด “ความรักโรแมนติก”", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=575 [ค้นคืนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 336.04 KB