• หน้าหลัก
  • บทความ
  • มันยากที่จะ “รัก” : พินิจ “รัก” และ “การครองคู่” ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

มันยากที่จะ “รัก” : พินิจ “รัก” และ “การครองคู่” ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ | 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ความรักเป็นสภาวะอารมณ์แบบหนึ่งที่มนุษย์พยายามนิยามและให้คำอธิบาย และถูกนำไปเชื่อมโยงกับการครองคู่และการแต่งงาน แต่การอธิบายสภาวะอารมณ์ดังกล่าว มีความหมายซับซ้อนแตกต่างกันไป และยากที่จะนิยามได้อย่างตรงไปตรงมา

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. (2567). มันยากที่จะ “รัก” : พินิจ “รัก” และ “การครองคู่” ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=574

MLA

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์. "มันยากที่จะ “รัก” : พินิจ “รัก” และ “การครองคู่” ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2567, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567 <http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=574>

HARVARD

วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์, 2567. "มันยากที่จะ “รัก” : พินิจ “รัก” และ “การครองคู่” ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: http://sac-research.sac.or.th/article-detail.php?articleID=574 [ค้นคืนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2567]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 369.47 KB